Allmänna villkor

Personuppgiftshantering

Vi har som målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd såsom till exempel Dataskyddsförordningen / GDPR (General Data Protection Regulation). Vi samlar inte in eller behandlar mer uppgifter än vad vi behöver för att kunna uppfylla dina förväntningar och de skyldigheter som vi har mot dig.

Ett genomfört köp hos Childrenshouse.se innebär att du som kund ger tillåtelse för användning av personuppgifter och cookies enligt rådande personuppgiftslag. Vi sparar och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna skicka dig anpassade medlemserbjudanden och för att göra marknads- och kundanalyser samt för att möjliggöra riktad marknadsföring till dig baserad på dina tidigare inköp.

Vi sparar ditt för- och efternamn, ditt telefonnummer, din e-postadress, din postadress samt din köphistorik på vår webbplats samt i butik för att underlätta vid kundtjänstärenden, returer, reklamationer och sms-utkick om status på din beställning. Vi sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss på Childrenshouse.se.


Personuppgifter överförs till våra samarbetspartners, i syfte att administrera och underlätta ditt köp, för att administrera ditt medlemskap hos oss och hjälpa oss med marknadsföringsutskick. Dessa samarbetspartners är t.ex. transportbolag, betalpartner, e-postleverantör och webbanalysleverantör. Dessa företag är personuppgiftsbiträden och det är fortfarande vi som är personuppgiftsansvariga. Vi säkerställer att våra partners hanterar personuppgifter enligt gällande lagstiftning och på ett säkert sätt genom att ingå avtal om hantering av personuppgifter med dem.


Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna lämnades, eller samlades in för. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål.

Om du kontaktar oss via e-post så sparas vår korrespondens så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med ärendet.
Personuppgifter som vi behandlar i syfte att administrera kundförhållande, inklusive dina köp och användarkonton, eller för att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra vårt avtal eller våra rättsliga förpliktelser och åtaganden gentemot dig. Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål bevaras i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart.

 

Dina Rättigheter

Du kan alltid kontakta oss om dina personuppgifter är felaktiga, ändrats eller är ofullständiga. På Mina Sidor kan du själv ändra många av dina registrerade uppgifter hos oss.

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om:
uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats
du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

 

Direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Rätten omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och SMS).

Du har möjlighet att välja vilka kommunikationskanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden, t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden via e-post, men inte SMS. I så fall behöver du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan, utan ändra dina inställningarna på Mina Sidor eller kontakta kundservice.

 

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens (din) dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Vi använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen, samt kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på www.childrenshouse.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Via din webbläsare kan du både radera cookies samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på hemsidan sluta att fungera korrekt.